Om

Jeg er født og oppvokst i Nordland, men er bosatt i Tromsø. Jeg er glad i landsdelen jeg bor i, og har stor glede av naturen vi omgir oss med.

Min bakgrunn er sosialfaglig, og jeg er videreutdannet innen individuelt relasjonsarbeid og nettverksterapi. Jeg er sertifisert for å undervise innen kognitive behandlingsprogram, og i mindfulnessbaserte tilnærminger.

Jeg har med meg 35 års erfaring fra arbeid med mennesker. I løpet av disse årene har jeg tilegnet meg erfaring fra rusomsorg, forebyggende eldreomsorg, 10 år innen ledelse, og de siste 18 årene som rådgiver i Kriminalomsorgen.

Gjennom en ti års periode har jeg også drevet privat kursvirksomhet med mindfulnessbaserte kurs. I Kirkens bymisjon og i Kirkens SOS har jeg vært frivillig medarbeider gjennom flere år.

IMG_1175Jeg har i mange år levd med kronisk sykdom. Både egen sykdom, og sykdom i nær familie. Å leve med kronisk sykdom er på ulike vis krevende.

I skriveprosessen bruker jeg naturen, fotografering, reiser, yrkeserfaring, samt erfaringer fra eget liv og mennesker jeg møter.

Om du liker innholdet i min blogg, er det bare hyggelig om du har lyst å dele, eller videresende nettsiden til noen du kjenner. Det varmer om tekstene og bildene mine kan bety noe for noen.

Heidi 

Reklamer