Meg

Jeg er født og oppvokst i Nordland, men er bosatt i Tromsø. Jeg er glad i landsdelen jeg bor i, og har stor glede av naturen vi har tett på.

Min bakgrunn er sosialfaglig, og jeg er videre utdannet innen individuelt relasjonsarbeid og nettverksterapi. Jeg er sertifisert for å undervise innen kognitive kursprogram, og i mindfulnessbaserte tilnærminger.

Jeg er har med meg 35 års erfaring fra arbeid med mennesker. I løpet av disse årene har jeg tilegnet meg erfaring fra rusomsorg, forebyggende eldreomsorg, ledelse, og de siste 18 årene som rådgiver i Kriminalomsorgen. Gjennom en ti års periode har jeg også drevet privat kursvirksomhet med mindfulnessbaserte kurs. I Kirkens bymisjon og i Kirkens SOS har jeg vært frivillig medarbeider over tid.

IMG_1175Jeg har i mange år levd med kronisk sykdom. Både egen sykdom, og sykdom i nær familie. Å leve med kronisk sykdom er på ulike vis krevende.

Å skrive og fotografere er fine ting for meg. I skrivingen bruker jeg naturen, reiser, samt erfaringer fra eget liv og menneskene jeg møter. Jeg håper noe av det jeg skriver, kan bety noe for deg.

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer