Om


Velkommen til en blogg om å være. I livet. På ulike vis.

Jeg, Heidi, driver bloggen Ny utsikt. Jeg er sosionom, relasjons -og nettverksterapeut, samt sertifisert for å undervise innen kognitive og mindfulnessbaserte tilnærminger. Jeg har med meg 35 års erfaring fra arbeid med mennesker, og har tilegnet meg bred erfaring innen rusomsorg, forebyggende eldreomsorg, ledelse, og de siste 19 år som rådgiver innen Kriminalomsorg. Gjennom ti år har jeg utviklet og driftet både offentlige og private mindfulnessbaserte kurs.

I skrivingen tar jeg i bruk hele spekteret av erfaringer. Yrkeserfaring, personlig erfaring, erfaring med egen sykdom gjennom mange år, reiser og kortreiste opplevelser. Jeg har besøk av gjesteskribenter, og ønsker med det å løfte fram også andres ord. Om å være. I livet.

Liker du bloggen er det hyggelig om du deler med andre. Det varmer om tekstene mine kan bety noe for noen.

Jeg har artikler publisert på nettstedet FjellTid, i fagbladet Fontene, Nordlys, Mental Helse, Kirkens SOS og Diabetesforbundet.

When we want to understand something, we cannot just stand outside and observe it. We have to enter deply into it to really understand.

Thich Nhat Hanh


Facebook
Ny utsikt

Instagram
@nyutsikt_ord
@nyutsikt_heidi