Velkommen

Jeg skriver om å være. I livet. Jeg forsøker å ta vare på og dele det jeg opplever som betydningsfull kunnskap, viktige erfaringer og gode opplevelser. Å sysle med ord og bilder er for meg en øvelse i å være tilstede. Jeg velger å kalle dette arbeidet helsefremmende. Ny utsikt gir ny innsikt!

Reklamer